Design thinking v HR marketingu

Inovace a AI jsou všude kolem nás a že se s tím teď „roztrhl pytel“! A to i v oboru lidských zdrojů! Jedním z klíčových nástrojů, který může přinést změny je koncept známý jako “Design thinking”. Ten umožňuje nahlédnout do hloubky potřeb zaměstnanců, kandidátů a uchazečů a vytvořit inovativní strategie a zážitky, které oslovují nejlepší talenty. V tomto článku se podíváme na to, jak může design thinking podpořit HR marketing.

Definice design thinkingu

Design thinking je kreativní a systematický přístup k řešení složitých problémů. Zdůrazňuje empatii pro uživatele, spolupráci týmu, experimentování a iterativní proces. Často je používán pro inovaci a vývoj nových produktů nebo služeb. Jeho základním principem je porozumět potřebám uživatelů a vytvářet inovativní řešení, která na tyto potřeby odpovídají.

TIP! Vše má svá rizika, i HR marketing a aktivity s ním spojené. Zde se můžete podívat, o jaká rizika se jedná.

Zapojení design thinking v HR marketingu

V kontextu HR marketingu a employer brandingu může design thinking přinést velké změny. Zaměřuje se na porozumění zaměstnancům, kandidátům a uchazečům a poskytuje nástroje a metody, jak lépe komunikovat, přitahovat a zaujmout ty nejlepší talenty.

Empatie

Empatie je základem design thinkingu. V HR marketingu to znamená, že se musíte aktivně snažit porozumět potřebám a očekáváním našich současných i potenciálních zaměstnanců. Můžete provádět průzkumy, rozhovory a sledovat sociální média k získání cenných informací o jejich potřebách, hodnotách a přáních.

TIP! Generace Z bude brzy představovat velký podíl pracovní síly na trhu práce. Přečtěte si, jak tyto mladé talenty přilákat a angažovat.

Definice problému

Design thinking pomáhá lépe identifikovat problémy v oblasti HR marketingu. Například se zaměříme na problém s nedostatkem kvalifikovaných kandidátů nebo na nízkou zapojenost zaměstnanců. Díky definování problémů pak jejich vyřešíme cíleněji a efektivněji.

Design thinking v HR marktingu, definování problému

Kreativita

Umožňuje také rozvíjet kreativní myšlení a hledat nové přístupy a řešení. V HR marketingu se využívá tato kreativita k vytváření inovativních kampaní, obsahu a zážitků pro zaměstnance a uchazeče. Lze například vyvinout interaktivní webové stránky, aplikaci pro zaměstnance nebo vytvořit originální obsah na sociálních médiích.

TIP! Sociální sítě jsou v dnešní době mocným nástrojem. Podívejte se, jak využít sociální sítě při budování značky zaměstnavatele, naplno!

Prototypování a testování

Design thinking podporuje rychlé prototypování a testování našich nápadů a řešení. Můžeme vytvářet prototypy nových kariérních stránek, nástrojů pro zaměstnaneckou angažovanost nebo nových způsobů oslovování uchazečů

Iterace

Celé to je iterativní proces, který se opakuje a vyvíjí na základě získaných zkušeností a zpětné vazby. Můžeme se neustále učit z našich kampaní a aktivit a upravovat naše strategie, aby lépe odpovídaly potřebám zaměstnanců a uchazečů.

TIP! Chcete se dozvědět více o HR marketingu nebo Employer brandingu? Mrkněte se na mou novou nabídku konzultací a školení, ze které si vybere každý.

Implementace design thinkingu do HR marketingu

Jděte s dobou a zapojte design thinking i do vašeho HR marketingu!  Sepsala jsem pro vás několik kroků, které vám pomohou začít!

1. Vytvořte tým

Sestavte tým složený z různých členů organizace, kteří mají různé perspektivy. Zahrňte do něho zástupce z oddělení marketingu, personalistiky a zaměstnanců, kteří jsou součástí organizace. Taková různorodost umožní lepší porozumění potřebám a očekáváním různých skupin kandidátů.

TIP! Máte jasno v tom, jaká je role HR v HR marketingu? Více se o tom můžete dozvědět v tomto článku!

2. Proveďte výzkum

Provádějte důkladný výzkum, abyste lépe porozuměli cílové skupině kandidátů. Použijte různé zdroje, jako průzkumy, rozhovory, focus skupiny nebo analýzu konkurence. Zaměřte se na jejich potřeby, cíle, hodnoty a preference v oblasti zaměstnání.

3. Vytvořte personu

Na základě získaných poznatků vytvořte profil kandidáta, tzv. personu, která reprezentuje vaši cílovou skupinu kandidátů. Zaměřte se nejen na profesní dovednosti kandidátů, ale také na jejich motivace, cíle a emocionální aspekty spojené s hledáním zaměstnání. Každá pracovní pozice může mít jinou personu, pokud je to potřeba.

4. Brainstormujte

Brainstorming. Design thinking v HR marketingu.

Sejděte se s týmem a udělejte si kreativní brainstorming. Cílem je generovat nové a inovativní nápady, jak oslovit cílovou skupinu kandidátů. Důležité je neomezeně přemýšlet a nebránit se žádným myšlenkám, ať už jsou jakkoliv neobvyklé.

5. Prototypování

Vyberte ty nejlepší nápady a vytvořte prototypy nebo koncepty marketingových materiálů, kampaní nebo interakcí. Tyto prototypy vám umožní testovat a získat zpětnou vazbu od cílové skupiny kandidátů nebo dokonce od zaměstnanců.

TIP! Přečtěte si, jak zapojit AI do Employer brandingu!

6. Testování a iterace

Spusťte testování prototypů nebo kampaní a získávejte zpětnou vazbu od uživatelů. Tato zpětná vazba vám umožní identifikovat silné a slabé stránky vašich nápadů a provést jejich potřebné úpravy. Iterujte a zdokonalujte postupně svou strategii.

7. Měření výsledků

Nezapomeňte měřit účinnost vašich recruitment marketingových kampaní. Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (tzv. KPIs), jako je počet přihlášek, kvalita kandidátů, míra konverze nebo spokojenost zaměstnanců. Tyto údaje vám poskytnou informace pro další optimalizaci a zlepšení.

TIP! Chtěli byste také sledovat vývoj vaší značky zaměstnavatele? Tento článek vám ukáže, jaké ukazatele sledovat.

Design thinking v praxi

V praxi by design thinking v recruitment marketingu mohl vypadat například takto  – identifikujete problém s nízkou mírou přihlášek na konkrétní pracovní pozici. Po provedení výzkumu a pochopení potřeb cílové skupiny kandidátů může váš tým navrhnout nový způsob prezentace zaměstnavatele. Mohli byste vytvořit interaktivní webovou stránku, která poskytne uživatelům unikátní pohled do vaší organizace. Může obsahovat příběhy zaměstnanců a umožňovat kandidátům připojit se ke komunitě prostřednictvím blogu nebo diskuzního fóra.

Díky testování a zpětné vazbě byste mohli postupně zdokonalovat webovou stránku a měřit její účinnost, například sledováním počtu přihlášek a konverzní míry. Iterativním procesem byste pak postupně přizpůsobovali a vylepšovali vaši strategii HR marketingu na základě získaných poznatků.

Design thinking v HR marketingu není jen statickým procesem, ale je to neustálá cesta k lepšímu porozumění a oslovování lidí, kteří tvoří jádro vaší organizace. Jak se svět HR marketingu nadále vyvíjí, může být design thinking vaším klíčem k úspěchu a udržení konkurenční výhody. Buďte otevření novým myšlenkám, zkoušejte nové přístupy a neustále se zlepšujte, abyste přitahovali a udrželi ty nejlepší talenty ve vaší organizaci. Pokud vás HR marketing a Employer branding zajímá víc, zabrouzdejte na mém blogu a dočtěte si více! 

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek