Jaká je role HR v HR marketingu

Občas se na různých schůzkách a workshopech setkávám s tím, že není zřejmé, jakou roli vlastně HR v HR marketingu hraje. V loňském roce jsem na toto téma tvořila pro HR mixer takové základní shrnutí, ale ráda bych šla více do detailu. Co to konkrétně znamená v praxi, a jak může spolupráce HR a marketingu vypadat? To se dozvíte v dnešním článku!

HR jako hlavní určovatel směru HR marketingu

Jak jsem zmiňovala v mém nedávném článku o rozdílu mezi HR marketingem a Employer Brandingem, hlavním cílem HR marketingu je přilákat talentované kandidáty a udržet současné zaměstnance. Na tom by se mělo HR velmi zásadně podílet. Plus sem ještě patří aktivity ohledně budování pozitivního obrazu zaměstnavatele. 

HR hraje důležitou roli také při budování a udržování firemní kultury, která je jedním ze základních pilířů employer brandingu. Stará o interní komunikaci, interní zázemí pro zaměstnance a výběr benefitů, které ovlivňují zaměstnaneckou zkušenost a tím i obraz zaměstnavatele jako takového. Pojďme se teď na podíl HR na HR marketingu podívat více do detailu.

Role HR v HR marketingu

Zatímco marketing se zaměřuje na propagaci této značky a vytváření obsahu, který zaujme potenciální zaměstnance, HR se věnuje konkrétním aspektů lidských zdrojů, jako je například nábor zaměstnanců, rozvoj zaměstnanců, budování značky zaměstnavatele a mnoho dalších aktivit. O čem přesně mluvím?

1. Určování strategie HR marketingu

HR by mělo spolupracovat s týmem marketingu na tvorbě komplexní strategie HR marketingu, která bude zohledňovat specifika společnosti a cíle HR. HR by mělo mít jasnou představu o tom, co chce dosáhnout HR marketingu, a tyto cíle by mělo komunikovat týmu marketingu.

Je také na HR aby určili, kdo jsou ideální kandidáti pro dané pracovní pozice a koho organizace chce oslovit. To zahrnuje stanovení kritérií pro výběr kandidátů a pochopení, co motivuje potenciální kandidáty, aby se ucházeli o práci právě ve vaší společnosti.

2. Implementace samotného HR marketingu

HR by mělo být aktivně zapojeno do realizace HR marketingu, a to zejména do tvorby obsahu, který se bude prezentovat veřejnosti, jako jsou například videa s názory zaměstnanců, blogy nebo sociální sítě.

HR by mělo být odpovědné za řízení programů a aktivit souvisejících s HR marketingem jako jsou například eventy, soutěže pro zaměstnance a podobně.

TIP! Nezapomeňte si také přečíst můj článek o tom, jaké trendy v HR marketingu můžeme v letošním roce očekávat!

3. Komunikace a péče o kandidáty 

Když už mluvíme o náboru, HR musí být schopen efektivně komunikovat s potenciálními kandidáty a předávat jim důležité informace o pracovních pozicích a zaměstnavateli. To zahrnuje vytváření náborových inzerátů, příprava zadání na náborové kampaně, účast na veletrzích práce, atd.

4. Definování zaměstnanecké zkušenosti

HR musí spolupracovat s oddělením marketingu, aby definovali zaměstnaneckou zkušenost a identifikovali klíčové prvky, které by měla společnost propagovat. Zahrnuje to všechny aspekty zaměstnaneckého života včetně náboru, onboardingu, vzdělávání, rozvoje kariéry, interní komunikace, odměňování a benefity.

HR by společně s marketingem měli vytvářet atraktivní marketingové materiály, které propagují zaměstnanecký zážitek a kulturu společnosti. Mluvím tu například o webových stránkách společnosti, intranetu, sociálních sítích, videích, článcích aj.

TIP! Víte, jak důležitou roli hrají v rámci HR marketingu firemní ambasadoři? To se dozvíte v mém e-booku! Zjistíte také, jak ambasadorský program vůbec nastavit a jaké benefity mohou ambasadoři firmě přinést a naopak.

5. Zpracování a analýza dat

HR by mělo měřit úspěšnost HR marketingu prostřednictvím analýzy klíčových výkonnostních ukazatelů, jako jsou počty kandidátů, kteří se hlásí na pracovní pozice, relevantnost kandidátů na pozice, výsledky průzkumů spokojenosti zaměstnanců atp. Tyto informace mohou pomoci HR a marketingovým oddělením při plánování a vylepšování HR marketingových kampaní.

Celkově řečeno, HR hraje v HR marketingu klíčovou roli v definování, vytváření, propagaci a udržování pozitivního zaměstnaneckého zážitku. To je totiž klíčovým faktorem při náboru talentovaných kandidátů a udržování stávajících zaměstnanců spokojených. Pokud si nejste ohledně HR marketingu jistí v „kramflecích“, přijďte na moje školení!

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek