Rozdíl mezi inbound a outbound recruitment marketingem

V dnešním konkurenčním prostředí je klíčové pro společnosti přilákat a udržet nejtalentovanější zaměstnance. Aby toho dosáhly, musí se věnovat strategiím a nástrojům pro marketing lidských zdrojů (HR). Dva hlavní přístupy, které lze v tomto kontextu využít, jsou inbound a outbound HR marketing. Tyto pojmy si jsou na první pohled podobné, ale ve skutečnosti se liší v přístupu, strategiích a cílech. V tomto blogu se podíváme na rozdíly mezi těmito přístupy a zjistíme, jak mohou přispět k úspěchu vaší firmy. 

TIP! HR marketing sebou nese i různá rizika. Přečtěte si, o jaká rizika jde.

Inbound HR marketing

Inbound recruitment marketing je moderní strategie zaměřená na PŘILÁKÁNÍ a ZAPOJENÍ kvalitních kandidátů pomocí vytváření ATRAKTIVNÍ ZNAČKY ZAMĚSTNAVATELE a poskytování RELEVANTNÍHO A POUTAVÉHO OBSAHU. Klíčové prvky inbound HR marketingu zahrnují obsahový marketing a zaměření na zaměstnance.

TIP! Nevíte jaký je rozdíl mezi HR marketingem a employer brandingem? Přečíst si o tom můžete zde!

1. Identifikace cílového publika

Zásadním prvním krokem při implementaci inbound recruitment marketingu je identifikace a porozumění cílového publika. Důležité je získat hlubší povědomí o demografických charakteristikách a preferencích oslovovaného zaměstnaneckého segmentu. Můžete provést průzkum trhu, analyzovat chování uchazečů o práci a získat zpětnou vazbu od stávajících zaměstnanců.

TIP! Váháte nad tím, jak udělat vaši značku zaměstnavatele pro nastupující generaci na pracovní trh, generaci Z? Mrkněte, jak na to

2. Zaměření na značku zaměstnavatele

Pro úspěšný inbound marketing je nezbytný kvalitní employer branding, který osloví a upoutá potenciální uchazeče. Employer branding se zaměřuje na prezentaci společnosti jako atraktivního a zajímavého místa k práci. Zahrnuje následující:

Vize a hodnoty

Definujte a sdílejte jasnou vizi a hodnoty společnosti, které uchazeče zaujmou. To pomůže budovat silnou kulturu a soudržnost.

Příběhy zaměstnanců

Sdílejte příběhy zaměstnanců, kteří reprezentují vaší značku jako značku dobrého zaměstnavatele a ukazují její skutečnou hodnotu. Můžete vytvořit video, kde zaměstnanci hovoří o svých zkušenostech ve společnosti.

TIP! Chcete se důkladně zaměřit na vaši značku jako na značku zaměstnavatele? Podívejte se, jak sledovat vývoj vaší značky zaměstnavatele v tomto článku!

Pracovní prostředí. Inbound a outbound recriutment marketing.

Sociální média

Využijte je k šíření obsahu a budování povědomí o vaší značce zaměstnavatele. Sdílejte příspěvky, které reflektují kulturu a pracovní prostředí ve společnosti.

3. Vytváření atraktivního obsahu

Inbound marketing je založen na tvorbě hodnotného a relevantního obsahu, který zaujme a osloví uchazeče. Můžete se zaměřit na:

Blogování

Pište články a příspěvky zaměřující se na relevantní témata pro váš zaměstnanecký segment. Například, jde-li o technologickou firmu, sdílejte články o nejnovějších technologických trendech.

Videa a webináře

Tvořte videa a webináře poskytující uchazečům užitečné informace o firmě, kultuře a pracovních příležitostech. Můžete vytvořit video ukazující pracovní prostředí a rozhovory se zaměstnanci.

Průvodce pro uchazeče

Vytvořte průvodce, který poskytuje informace o procesu náboru, benefitech a pracovních podmínkách ve společnosti. Dejte ho k dispozici ke stažení na vaše webové stránky.

TIP! Pokud vás zajímá tvorba atraktivního obsahu, mohl by se vám hodit článek o content morphingu, který naleznete zde.

4. Využití technologií

Podpořte inbound marketing využitím moderních technologií. Automatizované nástroje pro správu vztahů se zájemci (CRM) pomáhají při sledování a správě kontaktů s potenciálními uchazeči. Dále můžete využít analytické nástroje, které poskytují informace o účinnosti vaší strategie inbound recruitment marketingu.

Outbound HR marketing

Na rozdíl od inbound se outbound HR marketing zaměřuje na AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ A OSLOVOVÁNÍ potenciálních kandidátů. Tato strategie zahrnuje nasazení různých nástrojů a taktik, které mají za cíl oslovit a získat zaměstnance, kteří nejspíš ještě nevyjádřili zájem o práci ve firmě a možná o společnosti dosud ani neslyšeli.

Klíčovými prvky outbound HR marketingu je napříkad reklama a propagační aktivity, kde se jedná o využití prostředků jako jsou inzerce na pracovních portálech, placené inzeráty na sociálních médiích, letáky nebo propagační akce se záměrem oslovit potenciální uchazeče o práci a upozornit je na pracovní příležitosti ve společnosti. Dále je tu na pořadu dne také proaktivní vyhledávání zahrnující aktivní vyhledávání potenciálních kandidátů a jejich oslovování prostřednictvím e-mailů, telefonních hovorů, LinkedIn, databází z pracovních portálů nebo přímých osobních setkání.

1. Identifikace cílového publika

Stejně jako u inbound recruitment marketingu je důležité začít s identifikací a porozuměním cílového publika. V případě outbound marketingu se zaměřte na specifické skupiny kandidátů, kteří odpovídají požadavkům a profilu pozic, které chcete obsadit. Vytvořte detailní persony potenciálních kandidátů, zohledněte jejich dovednosti, zkušenosti a demografické charakteristiky.

TIP! Jakmile začnete usilovně a aktivně pracovat na budování vaší značky zaměstnavatele, nezapomeňte si průběžně vyhodnocovat, jak se vnímání vaší značky zlepšuje. Tady si přečtete, jak na to!

2. Proaktivní vyhledávání

Outbound recruitment marketing vyžaduje aktivní přístup k vyhledávání potenciálních kandidátů. Můžete využít různé strategie a taktiky, včetně:

Použití sociálních médií

Identifikujte relevantní sítě, jako LinkedIn, a vyhledejte potenciální kandidáty na základě jejich dovedností, pracovní historie a profesních zájmů. Následně oslovte tyto kandidáty prostřednictvím zpráv nebo e-mailů, kde představíte pracovní příležitosti ve vaší firmě.

TIP! Přečtěte si také více o sociálních sítích v HR marketingu.

Sociální sítě v inbound a outbound marketingu.

Headhunting

Aktivně vyhledávejte a oslovujte kandidáty zaměstnané u konkurence nebo mají cenné zkušenosti v oboru. Kontaktujte je prostřednictvím telefonu, e-mailu, sociálních sítí včetně různých oborově zaměřených skupin například na Facebooku apod. 

TIP! Co se týče kanálů pro oslovování kandidátů, tady jste vy jako recruiteři podstatně kovanější. Pokud váháte nad tím, kde se lomí role HR a marketingu v HR marketingu, mrkněte na tento článek a udělejte si v tom pořádek.

Profesionální akce

Zúčastněte se odborných konferencí, veletrhů práce a jiných profesních akcí, kde máte možnost navázat kontakt s potenciálními kandidáty a prezentovat příležitosti ve vaší společnosti.

3. Oslovování potenciálních kandidátů

Při jejich oslovování se zaměřte na prezentaci unikátních hodnot a příležitostí, které vaše firma nabízí. Vyhraďte si čas na personalizaci zpráv a oslovení konkrétních kandidátů. Zvýrazněte klíčové výhody práce u vás, jako jsou rozvojové možnosti, inspirativní prostředí nebo příležitosti kariérního růstu.

TIP! Při oslovování potenciálních kandidátů je dobré mít pod palcem i krizovou komunikaci v HR marketingu. Více informací o ní naleznete zde!

4. Budování vztahů

I při outbound recruitment marketingu je důležité budovat dlouhodobý vztah se zájemci o práci. Buďte v kontaktu s potenciálními kandidáty prostřednictvím pravidelného posílání informací o společnosti, odborných článků nebo pozvánek na akce. Tak si udržíte zájem možných uchazečů o práci ve vaší organizaci, i když aktuálně nejsou aktivně hledající.

Zatímco inbound a outbound HR marketing mají oba za cíl získat a udržet nejlepší talenty, liší se v přístupu a strategiích. Inbound HR marketing se zaměřuje na přilákání zaměstnanců prostřednictvím vytváření atraktivního prostředí a hodnotného obsahu, zatímco outbound aktivně vyhledává potenciální kandidáty a oslovuje je pomocí různých nástrojů a taktik. Ideální strategie závisí na specifických potřebách a cílech společnosti. Kombinace obou přístupů může poskytnout nejlepší výsledky, když se vyváží jejich výhody a přizpůsobují se prostředí a cílové skupině, s nimiž společnost pracuje.

TIP! Pokud se chcete dozvědět podrobnější informace o HR marketingu, přihlaste se na mé školení!

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek