Metody hodnocení značky zaměstnavatele od zaměstnanců

Nedávno jsem se zúčastnila konference Happiness@work a to mě přimělo jednak se zamyslet nad mým vlastním štěstím v práci a druhak toto také dále interpretovat i pro vás, čtenáře mého blogu. Kvalita pracovního života a pracovního prostředí jsou z mého pohledu klíčovými faktory, které ovlivňují spokojenost a loajalitu zaměstnanců vůči svému zaměstnavateli. Nejste si jistí, jak přesně se si u svých zaměstnanců stojíte? Jedním z nejcennějších způsobů, jak to zjistit, je získávání zpětné vazby, a to jak od současných, tak i bývalých zaměstnanců. V tomto článku si přiblížíme několik efektivních metod, jak tuto zpětnou vazbu získat.

TIP! Generace Z bude jednoho dne tvořit zásadní podíl pracovního trhu. Podívejte se, jak přilákat a udržet mladé talenty.

1. Pravidelné průzkumy zaměstnanců

Pravidelné anonymní průzkumy zaměstnanců jsou základním nástrojem pro sběr zpětné vazby. Dotazníky by měly obsahovat otázky týkající se různých aspektů práce, a to včetně pracovního prostředí, vztahů s nadřízenými a kolegy, a obecné spokojenosti se zaměstnavatelem. Tato data poskytují zajímavý pohled na to, co funguje a co je naopak potřeba vylepšit

2. Individuální pohovory a rozhovor

Individuální pohovory a rozhovory mezi zaměstnanci a vedením umožňují hlubší a individuálnější porozumění potřebám a obavám jednotlivých zaměstnanců. Tímto způsobem lze identifikovat konkrétní problémy a najít individuální řešení a zaměstnancům tak dáte najevo, že vám nejsou lhostejní a že jsou pro vaši firmu jejich potřeby důležité.

3. 360stupňová zpětná vazba

Tato metoda hodnocení a zpětné vazby zahrnuje různé perspektivy a zpětnou vazbu od různých lidí v pracovním prostředí. Tento přístup k hodnocení zaměstnanců je významný, protože se neomezuje pouze na nadřízené, ale zahrnuje i kolegy, podřízené a další relevantní osoby, jako jsou zákazníci.

Zpětná vazba je často poskytována anonymně, což podporuje upřímné hodnocení, a umožňuje komplexní pohled na výkonnost a kompetence hodnocené osoby. Je také využívána jako nástroj pro rozvoj zaměstnanců, ale vyžaduje pečlivou přípravu a koordinaci kvůli své náročnosti na čas a zdroje.

Metody získávání zpětné vazby na značku zaměstnavatele

TIP! Umělá inteligence se pomalu stává součástí našeho běžného pracovního života. Přečtěte si, jak ji využít při budování značky zaměstnavatele!

4. Pravidelná týmová setkání

Pravidelná týmová setkání umožňují zaměstnancům diskutovat o tématech týkajících se pracovního prostředí a navrhovat změny. Tímto způsobem se podporuje otevřená komunikace a týmová spolupráce. Lze sem zařadit o pořádání workshopů, kde zástupci společnosti diskutují na předem stanoveným tématem a společným úkolem je navrhnout řešení.

TIP! Chcete se dozvědět více o Employer brandingu nebo HR marketingu? Tady najdete mou rošířenou nabídku školení, ze kterých si jistě vyberete!

5. Exit interviews

Když zaměstnanec opouští organizaci, rozhovory při odchodu mohou být cenným nástrojem pro získání zpětné vazby. Tato zpětná vazba může odhalit důvody odchodu a problémy, které organizace potřebuje řešit. Je to příležitost získat upřímný pohled od odcházejícího zaměstnance a poučit se z jeho zkušeností, což může vést k zlepšení pracovního prostředí a snížení fluktuace.

Metody získávání zpětné vazby na značku zaměstnavatele. Spokojení zaměstnanci.

TIP! Vše si nese svá rizika. Stejně tak i HR marketing. V tomto článku se dozvíte na co si dát v HR marketingu pozor.

6. Externí platformy a pracovní portály

Nesmím opomenout tak důležitý zdroj informací jako jsou externí pracovní portály a jiné platformy – tím myslím například Atmoskop, Indeed a Glassdoor. Z těchto zdrojů velmi snadno získáte přehled o tom, jak vás vidí jak současní, tak bývalí zaměstnanci. 

Ještě bych zde zmínila platformu Nenech to být, se kterou jsme u jednoho z mých předchozích klientů pracovali. Je to jednoduchý a bezpečný nástroj pro budování etické firemní kultury, řešení whistleblowingu a odhalování šikany, diskriminace atp.

7. Sociální média a interní platformy

Vytvoření interních sociálních médií a online platforem poskytuje zaměstnancům prostor pro sdílení svých myšlenek, nápadů a komunikaci s vedením a dalšími kolegy. Tyto platformy mohou podporovat otevřenost, transparentnost a dialog v organizaci, což zase může vést k lepšímu sdílení informací, spolupráci a zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů a tím pádem i ke kvalitnější zpětné vazbě.

TIP! Sociální sítě jsou užitečným nástrojem. Podívejte se, jak je můžete využít při budování značky zaměstnavatele a v HR marketingu.

Pokud se potýkáte s vysokou fluktuací, nedostatkem kvalitních kandidátů a množstvím odmítnutých nabídek, zjistěte si, čím to je. Jak už víte z tohoto článku, metod pro získávání zpětně vazby je velká spousta. V tomto článku jsem jich vypíchla opravdu jen hrstku. Věřím, že i vy se zamyslíte na štěstím vás a vašich zaměstnanců. Jakmile se pustíte do změn a opatření, jak vaši značku zaměstnavatele systematicky zatraktivňovat, přečtěte si, jak tento pokrok měřit.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek