Jak motivovat IT speciality, aby se stali ambasadory vaší firmy

K tomuto tématu mě inspiroval dotaz mé účastnice školení o HR marketingu a Employer brandingu z velké nadnárodní IT společnosti. Navázali jsme poměrně dlouhou diskusí a rozhodla jsem se s vámi sdílet, na čem jsme se shodli při motivování IT specialistů stát se ambasadory společnosti. V tomto článku se tedy zaměřuji na strategii, která zahrnuje vysvětlení, jak IT specialisté mohou přispět k růstu firmy a jaké jsou možnosti ambasadorství mimo tradiční formy propagace.

Důkladné vysvětlení

Prvním krokem při motivování IT specialistů k tomu, aby se stali ambasadory vaší firmy, je důkladné vysvětlení důvodů a výhod tohoto kroku. Zdůrazněte, že je to způsob, jak se podílet na rozvoji a budování pověsti společnosti. Vysvětlete, že jejich zkušenosti a odbornost jsou cenným přínosem pro firmu a že jejich ambasadorské úsilí může pomoci přilákat nové talenty, zákazníky a obchodní příležitosti.

IT specialisté ambasadori

TIP! Inspirujte se mými návody, jak vůbec ambasadorský program ve vaší společnosti implementovat, a stáhněte si můj ebook!

Objasnění, jak mohou pomoci

Představte vašim kolegům konkrétní způsoby, jak mohou přispět k zviditelnění vaší společnosti a značky zaměstnavatele. Ukažte jim, že jejich odbornost a technické znalosti využijí k tvorbě obsahu, jako jsou blogové články, technické příspěvky na sociálních sítích nebo účast na konferencích a setkáních se stejně smýšlejícími profesionály. Vysvětlete jim, že jejich příspěvky mohou pomoci osvětlit a propagovat firmu jako lídra ve svém oboru, a tím také přilákat nové a zajímavé talenty!

TIP! Ambasadorským programům se detailně i s konkrétními ukázkami věnuji v mém školení o HR marketingu a Employer brandingu

Široké možnosti ambasadorství

Ambasadorství nezahrnuje pouze publikování selfies na sociálních sítích. jak si mnoho lidí myslí. Řekněte IT specialistům, že se můžou zapojit mnoha následujícími způsoby

1. Tvorba obsahu a příspěvků

IT specialisté mohou přispívat například prostřednictvím tvorby obsahu jako je psaní blogových článků, odborných příspěvků nebo whitepaperů, které objasňují a sdílí jejich odborné znalosti a zkušenosti. Příspěvky publikujte na webových stránkách vaší firmy, na odborných platformách nebo prostřednictvím sociálních sítí.

TIP! V každém případě ambasadory důkladně proškolte v krizové komunikaci! Může se stát, že reputace vaší společnosti byla historicky nějak negativně ovlivněna a je možné, že na to v komentářích pod příspěvky někteří uživatelé sociálních sítí poukážou. Podívejte se, jak doporučuji ke krizové komunikaci přistupovat.

2. Prezentace na konferencích a setkáních

Podpořte vaše IT kolegy, aby přednášeli na konferencích a setkáních o svých odborných tématech. To jim umožní sdílet své znalosti a zkušenosti s širším publikem a zároveň propagovat firmu. Prezentace mohou zahrnovat nové technologie, trendy v odvětví, řešení problémů nebo inovativní projekty, na kterých firma pracuje.

TIP! Ambasadoři jsou skvělým doplnění vašich HR marketingových aktivit. Přečtěte si, jaké další aktivity můžete tvořit.

3. Mentorování a podpora začínajících profesionálů

IT specialisté, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a odbornost, mohou mentorovat začínající IT profesionály ve firmě. Poskytování rad, sdílení znalostí a osobní podpora jim pomůže rozvíjet své dovednosti a současně přispěje k vytváření silného týmového ducha a přátelského pracovního prostředí.

IT specialisté ambasadori

4. Propagační aktivity a veřejné akce

Zapojte IT specialisty do  propagačních aktivit a veřejných akcích pořádaných firmou. Může jít o účast na technologických veletrzích, workshopech pro veřejnost nebo vedení vzdělávacích programů. Tímto způsobem IT specialisté reprezentují dobře firmu a ukazují její společenskou odpovědnost a angažovanost.

TIP! Jakmile vám začnou ambasadoři přivádět nové návštěvy webu a zvyšovat povědomí o vaší značce, přečtěte si, jak vaše pokroky v budování značky zaměstnavatele měřit.

5. Účast v komunitách IT specialistů

IT specialisté mohou aktivně působit ve společenství IT profesionálů a diskuzních fórech, jako například v odborných skupinách na sociálních médiích nebo online diskuzních platformách. Sdílejí zde své znalosti a poskytují odpovědi na otázky ostatních profesionálů. Takto se mohou zapojit do dialogu, rozvíjet své sítě kontaktů a zároveň propagovat firmu a její odbornost.

Z mých zkušenosti je nejdůležitější vaše kolegy z řad IT specialistů ze začátku nevyděsit, protože pro mnohé je to značné vykročení z jejich komfortní zóny. Jen tedy zopakuji, jak důležité je jim celý koncept důkladně vysvětlit, popsat jednotlivé varianty ambasadorství a ukázat, jaký přínos můžou jejich aktivity mít. Tak můžete vytvořit prostředí, ve kterém se IT specialisté budou cítit povzbuzeni a motivováni k podpoře a propagaci vaší firmy a značky zaměstnavatele. 

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek