Školení přesně podle vašich potřeb

V mé práci se specializuji na firemní školení, která vytvářím na míru pro různé společnosti. Mým hlavním přístupem je pracovat s konkrétními příklady, protože vím, že tímto způsobem můžeme rychleji identifikovat klíčové problémy a přesně se zaměřit na řešení. Tato metoda umožňuje účastníkům školení získat maximálně relevantní informace, které lze okamžitě aplikovat do praxe.

Mým preferovaným stylem školení je aktivní zapojení účastníků. Může to nabývat různých forem, jako je klasická prezentace, kombinace teoretické části a praktického workshopu, nebo dvoudenní program s teoretickým a praktickým zaměřením. Vždy se snažím přizpůsobit formát tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám a preferencím konkrétní firmy.

Moje školení se neomezuje pouze na teorii. Společně budeme analyzovat slabá místa a problémy přímo z vaší firmy, což umožní praktickou aplikaci naučených dovedností na konkrétní situace. Věřím, že takovýto přístup vytváří skutečnou hodnotu a poskytuje užitečné nástroje pro zlepšení značky zaměstnavatele a náborového procesu ve vaší organizaci.

Úvodní schůzka

Před samotným školením si dáme schůzku, na které se zaměříme na identifikaci mezer v oblasti vaší značky zaměstnavatele a náboru. Zároveň společně stanovíme konkrétní cíle, kterých bychom na školení chtěli dosáhnout, a určíme hlavní témata, kterým se bude školení primárně věnovat.

Analýza

Po první schůzce potřebuji alespoň 2 týdny na důkladnou analýzu vašich procesů, úrovně značky zaměstnavatele a identifikaci potenciálních slabých míst. Na základě této analýzy budu schopen navrhnout nápravná opatření a změny, které povedou k optimalizaci vašich procesů a dosažení stanovených cílů.

Školení

Během samotného školení vytvořeného vám na míru se zaměříme na široké spektrum témat, včetně obecných tipů a rad týkajících se budování značky zaměstnavatele, optimalizace cesty kandidáta a využití marketingových metod v náboru. Na praktických příkladech přímo z vaší firmy ukážeme, jak tato témata aplikovat v praxi. Během školení identifikujeme konkrétní slabá místa a společně se zaměříme na to, jak je lze zlepšit a provádět změny, které povedou k efektivnějšímu náboru.

Akční plán

Na závěr celého procesu předám vám veškeré výsledky mého výzkumu, analýzy a navrhnutých zlepšení. Společně projdeme všechny doporučené kroky a opatření, které by měly vést k posílení značky zaměstnavatele a efektivnějšímu náborovému procesu. Vašemu týmu poskytnu veškeré potřebné informace a know-how, aby byli schopni implementovat navržené změny a dosáhnout stanovených cílů

O MNĚ

Jmenuji se Petra Vrbová, jsem zkušenou marketérkou a pomáhám firmám zviditelnit se na trhu práce, přitahovat talentované kandidáty, zatraktivňovat a propagovat jejich značku zaměstnavatele!

Mám dlouholeté zkušenosti jak z klasické marketingové agentury, tak i z klasické personální agentury, kde jsem zajišťovala kompletně recrutiment marketingové aktivity. 

Během mé kariéry jsem nasbírala zkušenosti z online i offline promo kanálů, a to jak v českých, tak zahraničních firmách v Německu a na Maltě.

V současné době se věnuji především nastavováním a realizaci strategií pro budování značky zaměstnavatele, koordinuji ambasadorské programy, navrhuji náborové kampaně a školím.

Jdete se mnou do toho?

  Cena školení zahrnuje:

  • Úvodní schůzku a vydefinování hlavního obsahu školení
  • Analýzu a zhodnocení současného stavu
  • Navržení nápravných opatření
  • Školení a případně workshop
  • Sestavení strategie a akčního plánu, jak vaše procesy přenastavit a zoptimalizovat
  Vyplňte kontaktní formulář se základními informacemi o vás a vaší společnosti a ozvu se vám s konkrétními termíny a návrhem spolupráce.

  Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

  Zpět na začátek